Tải về phần mềm

Hãy chọn thiết bị phù hợp để tải phần mềm hỗ trợ cho khóa học AMA247

AMA 247

Tự tin nói tiếng Anh sau 2 tháng

Với iPhone/iPad bạn phải thiết lập máy như sau trước khi mở ứng dụng: Vào Settings (Cài đặt), chọn General (Cài đặt chung), chọn tiếp mục Device Management (Quản lý thiết bị) và chọn app Qooco inc, nhấn nút Trust.